श्री बटुकभैरव अष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

Atha Shri Batuk Bhairava Ashtottarshat Namavali:
॥ अथ श्री बटुकभैरव अष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

ॐ अस्य श्री बटुकभैरवाष्टोत्तरशतनाम मन्त्रस्य बृहदारण्यक ऋषिः ॥ अनुष्टुप् छन्दः ॥ श्री बटुकभैरवो देवता . बं बीजम् ॥ ह्रीं शक्तिः. प्रणव कीलकम् ॥ श्री बटुकभैरव प्रीत्यर्थम् एभिर्द्रव्यैः पृथक् नाम मन्त्रेण हवन विनियोगः ॥

तत्रादौ ह्रां बां इति करन्यासं हृदयादि न्यासं च कृत्वा ध्यात्वा गंधाक्षतैः संपुज्य हवनं कुर्य्यात् ॥

श्रीबटुकभैरवाष्टोत्तरशतनामवलिः-
ॐ भैरवाय नमः ॥
ॐ भूतनाथाय नमः ॥
ॐ भूतात्मने नमः ॥
ॐ भूतभावनायनमः ॥नमः ॥
ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः ॥
ॐ क्षेत्रपालाय नमः ॥
ॐ क्षेत्रदाय नमः ॥
ॐ क्षत्रियाय नमः ॥
ॐ विरजि नमः ॥
ॐ श्मशान वासिने नमः ॥
ॐ मांसाशिने नमः ॥
ॐ खर्वराशिने नमः ॥
ॐ स्मरांतकाय नमः ॥
ॐ रक्तपाय नमः ॥
ॐ पानपाय नमः ॥
ॐ सिद्धाय नमः ॥
ॐ सिद्धिदाय नमः ॥
ॐ सिद्धिसेविताय नमः ॥
ॐ कंकालाय नमः ॥
ॐ कालाशमनाय नमः ॥
ॐ कलाकाष्ठाय नमः ॥
ॐ तनये नमः ॥
ॐ कवये नमः ॥
ॐ त्रिनेत्राय नमः ॥
ॐ बहुनेत्राय नमः ॥
ॐ पिंगललोचनाय नमः ॥
ॐ शूलपाणये नमः ॥
ॐ खङ्गपाणये नमः ॥
ॐ कपालिने नमः ॥
ॐ धूम्रलोचनाय नमः ॥
ॐ अभिरेव नमः ॥
ॐ भैरवीनाथाय नमः ॥
ॐ भूतपाय नमः ॥
ॐ योगिनीपतये नमः ॥
ॐ धनदाय नमः ॥
ॐ धनहारिणे नमः ॥
ॐ धनवते नमः ॥
ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः ॥
ॐ नागहाराय नमः ॥
ॐ नागपाशाय नमः ॥
ॐ व्योमकेशाय नमः ॥
ॐ कपालभृते नमः ॥
ॐ कालाय नमः ॥
ॐ कपालमालिने नमः ॥
ॐ कमनीयाय नमः ॥
ॐ कलानिधये नमः ॥
ॐ त्रिलोचनाय नमः ॥
ॐ ज्वलन्नेत्राय नमः ॥
ॐ त्रिशिखिने नमः ॥
ॐ त्रिलोकषाय नमः ॥
ॐ त्रिनेत्रयतनयाय नमः ॥
ॐ डिंभायनमः ॥
ॐ शान्ताय नमः ॥
ॐ शान्तजनप्रियाय नमः ॥
ॐ बटुकाय नमः ॥
ॐ बटुवेशाय नमः ॥
ॐ खट्वांगधारकाय नमः ॥
ॐ धनाध्यक्षाय नमः ॥
ॐ पशुपतये नमः ॥
ॐ भिक्षुकाय नमः ॥
ॐ परिचारकाय नमः ॥
ॐ धूर्ताय नमः ॥
ॐ दिगम्बराय नमः ॥
ॐ शूराय नमः ॥
ॐ हरिणे नमः ॥
ॐ पांडुलोचनाय नमः ॥
ॐ प्रशांताय नमः ॥
ॐ शांतिदाय नमः ॥
ॐ सिद्धायनमः ॥,.
ॐ शंकरप्रियबांधवाय नमः ॥
ॐ अष्टभूतये नमः ॥
ॐ निधीशाय नमः ॥
ॐ ज्ञानचक्षुशे नमः ॥
ॐ तपोमयाय नमः ॥
ॐ अष्टाधाराय नमः ॥
ॐ षडाधाराय नमः ॥
ॐ सर्पयुक्ताय नमः ॥
ॐ शिखिसखाय नमः ॥
ॐ भूधराय नमः ॥
ॐ भुधराधीशाय नमः ॥
ॐ भूपतये नमः ॥
ॐ भूधरात्मजाय नमः ॥
ॐ कंकालधारिणे नमः ॥
ॐ मुण्दिने नमः ॥
ॐ नागयज्ञोपवीतवते नमः ॥
ॐ जृम्भणाय नमः ॥
ॐ मोहनाय नमः ॥
ॐ स्तंभिने नमः ॥
ॐ मरणाय नमः ॥
ॐ क्षोभणाय नमः ॥
ॐ शुद्धनीलांजनप्रख्याय नमः ॥
ॐ दैत्यघ्ने नमः ॥
ॐ मुण्डभूषिताय नमः ॥
ॐ बलिभुजं नमः ॥
ॐ बलिभुङ्नाथाय नमः ॥
ॐ बालाय नमः ॥
ॐ बालपराक्रमाय नमः ॥
ॐ सर्वापित्तारणाय नमः ॥
ॐ दुर्गाय नमः ॥
ॐ दुष्टभूतनिषेविताय नमः ॥
ॐ कामिने नमः ॥
ॐ कलानिधये नमः ॥
ॐ कांताय नमः ॥
ॐ कामिनीवशकृद्वशिने नमः ॥
ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॥
ॐ वैद्याय नमः ॥
ॐ प्रभवे नमः ॥
ॐ विष्णवे नमः ॥

॥ इति श्री बटुकभैरवाष्टोत्तरशतनामावली: समाप्तम् ॥

 

Related Posts

Contact Now