श्री कामाक्ष्यष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

Shri Kamakshi Ashtottarshat Namavali:
अथ श्री कामाक्ष्यष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

ॐ श्री कलकण्ठ्यै नमः ॥
ॐ श्री त्रिपुरायै नमः ॥
ॐ श्री बालायै नमः ॥
ॐ श्री मायायै नमः ॥
ॐ श्री त्रिपुरसुन्दर्यै नमः ॥
ॐ श्री सुन्दर्यै नमः ॥
ॐ श्री सौभाग्यवत्यै नमः ॥
ॐ श्री क्लींकार्यै नमः ॥
ॐ श्री सर्व मङ्गलायै नमः ॥
ॐ श्री ऐंकार्यै नमः ॥ १०
ॐ श्री स्कन्द जनन्यै नमः ॥
ॐ श्री परायै नमः ॥
ॐ श्री पञ्चदशाक्षर्यै नमः ॥
ॐ श्री त्रैलोक्य मोहनाधीशायै नमः ॥
ॐ श्री सर्वाशापूर वल्लभायै नमः ॥
ॐ श्री सर्व संक्षोभणाधीशायै नमः ॥
ॐ श्री सर्व सौभाग्य वल्लभायै नमः ॥
ॐ श्री सर्वार्थ साधकाधीशायै नमः ॥
ॐ श्री सर्व रक्षाकराधिपायै नमः ॥
ॐ श्री सर्वरोगहराधीशायै नमः ॥ २०
ॐ श्री सर्व सिद्धिप्रदाधिपायै नमः ॥
ॐ श्री सर्वानन्द मयाधीशायै नमः ॥
ॐ श्री योगिनी चक्रनाभिकायै नमः ॥
ॐ श्री भक्तानुरक्तायै नमः ॥
ॐ श्री रक्ताङ्ग्यै नमः ॥
ॐ श्री शङ्करार्ध शरीरिण्यै नमः ॥
ॐ श्री पुष्पबाणेक्षुकोदण्ड पाशाङ्कुशकरायै नमः ॥
ॐ श्री उज्वलायै नमः ॥
ॐ श्री सच्चिदानन्द लहर्यै नमः ॥
ॐ श्री श्री विद्यायै नमः ॥ ३०
ॐ श्री परमेश्वर्यै नमः ॥
ॐ श्री अनङ्ग कुसुमोकुसुमोध्यानायै नमः ॥
ॐ श्री चक्रेश्वर्यै नमः ॥
ॐ श्री भुवनेश्वर्यै नमः ॥
ॐ श्री गुप्तायै नमः ॥
ॐ श्री नित्यायै नमः ॥
ॐ श्री नित्य क्लिन्नायै नमः ॥
ॐ श्री मदद्रवायै नमः ॥
ॐ श्री मोहिण्यै नमः ॥
ॐ श्री परमानन्दायै नमः ॥ ४०
ॐ श्री कामेश्यै नमः ॥
ॐ श्री तरुणी कलायै नमः ॥
ॐ श्री श्री कलावत्यै नमः ॥
ॐ श्री भगवत्यै नमः ॥
ॐ श्री पद्मराग किरीटायै नमः ॥
ॐ श्री रक्त वस्त्रायै नमः ॥
ॐ श्री रक्त भूषायै नमः ॥
ॐ श्री रक्त गन्धानुलेपनायै  नमः ॥
ॐ श्री सौगन्धिक लसत्वेण्यै नमः ॥
ॐ श्री मन्त्रिण्यै नमः ॥ ५०
ॐ श्री तन्त्र रूपिण्यै नमः ॥
ॐ श्री तत्वमय्यै नमः ॥
ॐ श्री सिद्धान्त पुरवासिन्यै नमः ॥
ॐ श्री श्रीमत्यै नमः ॥
ॐ श्री चिन्मय्यै नमः ॥
ॐ श्री देव्यै नमः ॥
ॐ श्री कौलिन्यै नमः ॥
ॐ श्री परदेवतायै नमः ॥
ॐ श्री कैवल्य रेखायै नमः ॥
ॐ श्री वशिन्यै नमः ॥ ६०
ॐ श्री सर्वेश्वर्यै नमः ॥
ॐ श्री सर्व मातृकायै नमः ॥
ॐ श्री विष्णु स्वस्त्रे नमः ॥
ॐ श्री वेदमय्यै नमः ॥
ॐ श्री सर्वसंपत्प्रदायिन्यै नमः ॥
ॐ श्री किङ्करी भूत कीर्वाण्यै नमः ॥
ॐ श्री सुधावापी विनोदिन्यै नमः ॥
ॐ श्री मणिपूर समासीनायै नमः ॥
ॐ श्री अनाहताब्ज वासिन्यै नमः ॥
ॐ श्री विशुद्धिचक्र निलयायै नमः ॥ ७०
ॐ श्री आज्ञापद्म निवासिन्यै नमः ॥
ॐ श्री अष्टत्रिंशत् कलामूर्त्यै नमः ॥
ॐ श्री श्री सुषुम्ना  द्वार मध्यकायै नमः ॥
ॐ श्री योगीश्वर मनोध्येयायै नमः ॥
ॐ श्री परब्रह्म स्वरूपिण्यै नमः ॥
ॐ श्री चतुर्भुजायै नमः ॥
ॐ श्री चन्द्र चूडायै नमः ॥
ॐ श्री पुराणागम रूपिण्यै नमः ॥
ॐ श्री ओङ्कार्यै नमः ॥
ॐ श्री विमलायै नमः ॥ ८०
ॐ श्री विद्यायै नमः ॥
ॐ श्री पञ्चप्रणव रूपिण्यै नमः ॥
ॐ श्री भूतेश्वर्यै नमः ॥
ॐ श्री भूतमय्यै नमः ॥
ॐ श्री पञ्चाशत्पीठ रूपिण्यै नमः ॥
ॐ श्री षोडान्यास महारूपिण्यै नमः ॥
ॐ श्री कामाक्ष्यै नमः ॥
ॐ श्री दशमातृकायै नमः ॥
ॐ श्री आधार शक्त्यै नमः ॥
ॐ श्री अरुणायै नमः ॥ ९०
ॐ श्री लक्ष्म्यै नमः ॥
ॐ श्री त्रिपुर भैरव्यै नमः ॥
ॐ श्री रहःपूजा समालोलायै नमः ॥
ॐ श्री रहोयन्त्र स्वरूपिण्यै नमः ॥
ॐ श्री त्रिकोण मध्यनिलयायै नमः ॥
ॐ श्री बिन्दुमण्डलवासिन्यै नमः ॥
ॐ श्री वसुकोणपुरावासायै नमः ॥
ॐ श्री दशारद्वय वासिन्यै नमः ॥
ॐ श्री चतुर्दशारचक्रस्थायै नमः ॥
ॐ श्री वसुपद्म निवासिन्यै नमः ॥ १००
ॐ श्री श्री स्वराब्ज पत्र निलयायै नमः ॥
ॐ श्री वृत्तत्रय वासिन्यै नमः ॥
ॐ श्री चतुरस्र स्वरूपास्यायै नमः ॥
ॐ श्री नवचक्र स्वरूपिण्यै नमः ॥
ॐ श्री महानित्यायै नमः ॥
ॐ श्री विजयायै नमः ॥
ॐ श्री श्री राजराजेश्वर्यै नमः ॥

॥ इति श्री कामाक्ष्यष्टोत्तरशत नामावलिः समाप्ता: ॥

 

Related Posts

Contact Now