श्री ललिताऽष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

Shri Lalita Ashtottarshat Namavali:
अथ ललिताऽष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

ॐ शिवप्रियायै नमः ॥
ॐ शिवाराध्यायै नमः ॥
ॐ शिवेष्टायै नमः ॥
ॐ शिवकोमलायै नमः ॥
ॐ शिवोत्सवायै नमः ॥५॥
ॐ शिवरसायै नमः ॥
ॐ शिवदिव्यशिखामण्यै नमः ॥
ॐ शिवपूर्णायै नमः ॥
ॐ शिवघनायै नमः ॥
ॐ शिवस्थायै नमः ॥१०॥
ॐ शिववल्लभायै नमः ॥
ॐ शिवाभिन्नायै नमः ॥
ॐ शिवार्धाङ्ग्यै नमः ॥
ॐ शिवाधीनायै नमः ॥
ॐ शिवंकर्यै नमः ॥१५॥
ॐ शिवनामजपासक्तयै नमः ॥
ॐ शिवसान्निध्यकारिण्यै नमः ॥
ॐ शिवशक्त्यै नमः ॥
ॐ शिवाध्यक्षायै नमः ॥
ॐ शिवकामेश्वर्यै नमः ॥२०॥
ॐ शिवायै नमः ॥
ॐ शिवयोगीश्वरीदेव्यै नमः ॥
ॐ शिवाज्ञावशवर्तिन्यै नमः ॥
ॐ शिवविद्यातिनिपुणायै नमः ॥
ॐ शिवपञ्चाक्षरप्रियायै नमः ॥२५॥
ॐ शिवसौभाग्यसम्पन्नायै नमः ॥
ॐ शिवकैङ्कर्यकारिण्यै नमः ॥
ॐ शिवाङ्कस्थायै नमः ॥
ॐ शिवासक्तायै नमः ॥
ॐ शिवकैवल्यदायिन्यै नमः ॥३०॥
ॐ शिवक्रीडायै नमः ॥
ॐ शिवनिधये नमः ॥
ॐ शिवाश्रयसमन्वितायै नमः ॥
ॐ शिवलीलायै नमः ॥
ॐ शिवकलायै नमः ॥३५॥
ॐ शिवकान्तायै नमः ॥
ॐ शिवप्रदायै नमः ॥
ॐ शिवश्रीललितादेव्यै नमः ॥
ॐ शिवस्य नयनामृतायै नमः ॥
ॐ शिवचिण्तामणिपदायै नमः ॥४०॥
ॐ शिवस्य हृदयोज्ज्वलायै नमः ॥
ॐ शिवोत्तमायै नमः ॥
ॐ शिवाकारायै नमः ॥
ॐ शिवकामप्रपूरिण्यै नमः ॥
ॐ शिवलिङ्गार्चनपरायै नमः ॥४५॥
ॐ शिवालिङ्गनकौतुक्यै नमः ॥
ॐ शिवालोकनसंतुष्टायै नमः ॥
ॐ शिवलोकनिवासिन्यै नमः ॥
ॐ शिवकैलसनगरस्वामिन्यै नमः ॥
ॐ शिवरञ्जिन्यै नमः ॥५०॥
ॐ शिवस्याहोपुरुषिकायै नमः ॥
ॐ शिवसंकल्पपूरकायै नमः ॥
ॐ शिवसौन्दर्यसर्वाङ्ग्यै नमः ॥
ॐ शिवसौभाग्यदायिन्यै नमः ॥
ॐ शिवशब्दैकनिरतायै नमः ॥५५॥
ॐ शिवध्यानपरायणायै नमः ॥
ॐ शिवभक्तैकसुलभायै नमः ॥
ॐ शिवभक्तजनप्रियायै नमः ॥
ॐ शिवानुग्रहसम्पूर्णायै नमः ॥
ॐ शिवानन्दरसार्णवायै नमः ॥६०॥
ॐ शिवप्रकाशसंतुष्टायै नमः ॥
ॐ शिवशैलकुमारिकायै नमः ॥
ॐ शिवास्यपङ्कजार्काभायै नमः ॥
ॐ शिवान्तःपुरवासिन्यै नमः ॥
ॐ शिवजीवातुकलिकायै नमः ॥६५॥
ॐ शिवपुण्यपरम्परायै नमः ॥
ॐ शिवाक्षमालासंतृप्तायै नमः ॥
ॐ शिवनित्यमनोहरायै नमः ॥
ॐ शिवभक्तशिवज्ञानप्रदायै नमः ॥
ॐ शिवविलासिन्यै नमः ॥७०॥
ॐ शिवसंमोहनकर्यै नमः ॥
ॐ शिवसाम्राज्यशालिन्यै नमः ॥
ॐ शिवसाक्षात्ब्रह्मविद्यायै नमः ॥
ॐ शिवताण्डवसाक्षिण्यै नमः ॥
ॐ शिवागमार्थतत्त्वज्ञायै नमः ॥७५॥
ॐ शिवमान्यायै नमः ॥
ॐ शिवात्मिकायै नमः ॥
ॐ शिवकार्यैकचतुरायै नमः ॥
ॐ शिवशास्त्रप्रवर्तकायै नमः ॥
ॐ शिवप्रसादजनन्यै नमः ॥८०॥
ॐ शिवस्य हितकारिण्यै नमः ॥
ॐ शिवोज्ज्वलायै नमः ॥
ॐ शिवज्योतिषे नमः ॥
ॐ शिवभोगसुखंकर्यै नमः ॥
ॐ शिवस्य नित्यतरुण्यै नमः ॥८५॥
ॐ शिवकल्पकवल्लर्यै नमः ॥
ॐ शिवबिल्वार्चनकर्यै नमः ॥
ॐ शिवभक्तार्तिभञ्जनायै नमः ॥
ॐ शिवाक्षिकुमुदज्योत्स्नायै नमः ॥
ॐ शिवश्रीकरुणाकरायै नमः ॥९०॥
ॐ शिवानन्दसुधापूर्णायै नमः ॥
ॐ शिवभाग्याब्धिचन्द्रिकायै नमः ॥
ॐ शिवशक्त्यैक्यललितायै नमः ॥
ॐ शिवक्रीडारसोज्ज्वलायै नमः ॥
ॐ शिवप्रेममहारत्नकाठिन्यकलशस्तन्यै नमः ॥९५॥
ॐ शिवलालितलाक्षार्द्रचरणाम्बुजकोमलायै नमः ॥
ॐ शिवचित्तैकहरणव्यालोलघनवेणिकायै नमः ॥
ॐ शिवाभीष्टप्रदानश्रीकल्पवल्लीकराम्बुजायै नमः ॥
ॐ शिवेतरमहातापनिर्मूलामृतवर्षिण्यै नमः ॥
ॐ शिवयोगीन्द्रदुर्वासमहिम्नस्तुतितोषितायै नमः ॥१००॥
ॐ शिवसम्पूर्णविमलज्ञानदुग्धाब्धिशायिन्यै नमः ॥
ॐ शिवभक्ताग्रगण्येशविष्णुब्रह्मेन्द्रवन्दितायै नमः ॥
ॐ शिवमायासमाक्रान्तमहिषासुरमर्दिन्यै नमः ॥
ॐ शिवदत्तबलोन्मत्तशुम्भाद्यसुरनाशिन्यै नमः ॥
ॐ शिवद्विजार्भकस्तन्यज्ञानक्षीरप्रदायिन्यै नमः ॥१०५॥
ॐ शिवातिप्रियभक्तादिनन्दिभृङ्गिरिटिस्तुतायै नमः ॥
ॐ शिवानलसमुद्भूतभस्मोद्धूलितविग्रहायै नमः ॥
ॐ शिवज्ञानाब्धिपारज्ञमहात्रिपुरसुन्दर्यै नमः ॥
॥ इति श्रीललिताष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ॥

 

Related Posts

Contact Now