श्री दक्षिणामूर्ति अष्टोत्तर शतनामावलिः

Shri Dakshinamurti Ashtottarshat Namavali:
अथ श्री दक्षिणामूर्ति अष्टोत्तर शतनामावलिः ॥

ॐ विद्यारूपिणे नमः ॥
ॐ महायोगिने नमः ॥
ॐ शुद्ध ज्ञानिने नमः ॥
ॐ पिनाकधृते नमः ॥
ॐ रत्नालङ्कृतसर्वाङ्गिने नमः ॥
ॐ रत्नमौलये नमः ॥
ॐ जटाधराय नमः ॥
ॐ गङ्गाधारिणे नमः ॥
ॐ अचलवासिने नमः ॥
ॐ महाज्ञानिने नमः ॥१०॥
ॐ समाधिकृते नमः ॥
ॐ अप्रमेयाय नमः ॥
ॐ योगनिधये नमः ॥
ॐ तारकाय नमः ॥
ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॥
ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः ॥
ॐ जगद्व्यापिने नमः ॥
ॐ विष्णुमूर्तये नमः ॥
ॐ पुरातनाय नमः ॥
ॐ उक्षवाहाय नमः     ॥२०॥
ॐ चर्मवाससे नमः ॥
ॐ पीताम्बर विभूषणाय नमः ॥
ॐ मोक्षदायिने नमः ॥
ॐ मोक्ष निधये नमः ॥
ॐ अन्धकारये नमः ॥
ॐ जगत्पतये नमः ॥
ॐ विद्याधारिणे नमः ॥
ॐ शुक्ल तनवे नमः ॥
ॐ विद्यादायिने नमः ॥
ॐ गणाधिपाय नमः    ॥३०॥
ॐ प्रौढापस्मृति संहर्त्रे नमः ॥
ॐ शशि मौळये नमः ॥
ॐ महास्वनाय नमः ॥
ॐ सामप्रियाय नमः ॥
ॐ अव्ययाय  नमः ॥
ॐ साधवे नमः ॥
ॐ सर्ववेदैरलङ्कृताय नमः ॥
ॐ हस्ते वह्नि धराय नमः ॥
ॐ श्रीमते मृगधारिणे नमः ॥
ॐ वशङ्कराय नमः  ॥४०॥
ॐ यज्ञनाथाय नमः ॥
ॐ क्रतुध्वंसिने नमः ॥
ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः ॥
ॐ यमान्तकाय नमः ॥
ॐ भक्तानुग्रह मूर्तये नमः ॥
ॐ भत सेव्याय नमः ॥
ॐ वृषध्वजाय नमः ॥
ॐ भस्मोद्धूळित सर्वाङ्गाय नमः ॥
ॐ अक्षमालाधराय नमः ॥
ॐ महते नमः    ॥५०॥
ॐ त्रयीमूर्तये नमः ॥
ॐ परब्रह्मणे नमः ॥
ॐ नागराजैरलङ्कृताय नमः ॥
ॐ शान्तरूपायमहाज्ञानिने नमः ॥
ॐ सर्वलोकविभूषणाय नमः ॥
ॐ अर्धनारीश्वराय नमः ॥
ॐ देवाय नमः ॥
ॐ मुनिसेव्याय नमः ॥
ॐ सुरोत्तमाय नमः ॥
ॐ व्याख्यानदेवाय नमः ॥६०॥
ॐ भगवते नमः ॥
ॐ रविचन्द्राग्नि लोचनाय नमः ॥
ॐ जगद्गुरवे नमः ॥
ॐ महादेवाय नमः ॥
ॐ महानन्द परायणाय नमः ॥
ॐ जटाधारिणे नमः ॥
ॐ महायोगिने नमः ॥
ॐ ज्ञानमालैरलङ्कृताय नमः ॥
ॐ व्योमगङ्गाजलस्थानाय नमः ॥
ॐ विशुद्धाय नमः ॥७०॥
ॐ यतये नमः ॥
ॐ ऊर्जिताय नमः ॥
ॐ तत्त्वमूर्तये नमः ॥
ॐ महायोगिने नमः ॥
ॐ महासारस्वतप्रदाय नमः ॥
ॐ व्योममूर्तये नमः ॥
ॐ भक्तानामिष्टाय नमः ॥
ॐ कामफलप्रदाय नमः ॥
ॐ परमूर्तये नमः ॥
ॐ चित्स्वरूपिणे नमः ॥८०॥
ॐ तेजोमूर्तये नमः ॥
ॐ अनामयाय  नमः ॥
ॐ वेदवेदाङ्ग तत्त्वज्ञाय नमः ॥
ॐ चतुःषष्टि कलानिधये नमः ॥
ॐ भवरोगभयध्वंसिने नमः ॥
ॐ भक्तनामभयप्रदाय नमः ॥
ॐ नीलग्रीवाय नमः ॥
ॐ ललाटाक्षाय नमः ॥
ॐ गजचर्मणे नमः ॥
ॐ गतिप्रदाय नमः ॥९०॥
ॐ अरागिणे नमः ॥
ॐ कामदाय नमः ॥
ॐ तपस्विने नमः ॥
ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ॥
ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ॥
ॐ सन्यासिने नमः ॥
ॐ गृहस्थाश्रमकारणाय नमः ॥
ॐ दान्ताय नमः ॥
ॐ शमवतां श्रेष्ठाय नमः ॥
ॐ सत्यरूपाय नमः ॥१००॥
ॐ दयापराय नमः ॥
ॐ योगपट्टाभिरामाय नमः ॥
ॐ वीणाधारिणे नमः ॥
ॐ विचेतनाय नमः ॥
ॐ मति प्रज्ञासुधाधारिणे नमः ॥
ॐ मुद्रापुस्तकधारणाय नमः ॥
ॐ वेतालादि पिशाचौघ राक्षसौघ विनाशनाय नमः ॥
ॐ रोगाणां विनिहन्त्रे नमः ॥
ॐ सुरेश्वराय नमः ॥१०८॥

॥ इति श्री दक्षिणामूर्ति अष्टोत्तर शतनमावलिः सम्पूर्णम् ॥

 

Related Posts

Contact Now