अथ श्रीकालीरहस्ये महाकौतूहल दक्षिणाकाली हृदय स्तोत्रम् ।।

अथ श्रीकालीरहस्ये महाकौतूहल दक्षिणाकाली हृदय स्तोत्रम् ।। Shri Kalika Hridaya Stotram. अथ श्रीकालीका हृदय स्तोत्रं प्रारम्भः ।। श्रीमहाकाल उवाच ।।

Read more
error: Content is protected !!