आज का लेख एवं आज का पञ्चांग 24 अक्टूबर 2018 दिन बुधवार ।।

बालाजी वेद, वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय, सिलवासा ।। पञ्चांग, Panchang, आज का पञ्चांग, Aaj ka Panchang, Panchang 2018, आज का

Read more

आज का लेख एवं आज का पञ्चांग 23 अक्टूबर 2018 दिन मंगलवार ।।

बालाजी वेद, वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय, सिलवासा ।। पञ्चांग, Panchang, आज का पञ्चांग, Aaj ka Panchang, Panchang 2018, आज का

Read more

आज का लेख एवं आज का पञ्चांग 22 अक्टूबर 2018 दिन सोमवार ।।

बालाजी वेद, वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय, सिलवासा ।। पञ्चांग, Panchang, आज का पञ्चांग, Aaj ka Panchang, Panchang 2018, आज का

Read more

आज का लेख एवं आज का पञ्चांग 21 अक्टूबर 2018 दिन रविवार ।।

बालाजी वेद, वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय, सिलवासा ।। पञ्चांग, Panchang, आज का पञ्चांग, Aaj ka Panchang, Panchang 2018, आज का

Read more

आज का लेख एवं आज का पञ्चांग 20 अक्टूबर 2018 दिन शनिवार ।।

बालाजी वेद, वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय, सिलवासा ।। पञ्चांग, Panchang, आज का पञ्चांग, Aaj ka Panchang, Panchang 2018, आज का

Read more

अथ श्रीडाकिनी स्तोत्रम् ।।

अथ श्रीडाकिनी स्तोत्रम् ।। Shri Dakini Stotram. श्रीआनन्द भैरवी उवाच ।। अथ वक्ष्ये महाकाल मूलपद्मविवेचनम् । यत् कृत्वा अमरो भूत्वा

Read more

अथ श्रीछिन्नमस्तिका स्तोत्रम् (प्रचण्ड चण्डिका स्तवराजः) ।।

अथ श्रीछिन्नमस्तिका स्तोत्रम् (प्रचण्ड चण्डिका स्तवराजः) ।। Shri Chinnamastika Stotram. श्रीगणेशाय नमः ।। आनन्दयित्रि परमेश्वरि वेदगर्भे मातः पुरन्दरपुरान्तरलब्धनेत्रे । लक्ष्मीमशेषजगतां

Read more

अथ श्रीमद्दक्षिण कालिका कवचम् ।।

अथ श्रीमद्दक्षिण कालिका कवचम् ।। Shri Kalika Kavacham. भैरव उवाच – कालिका या महाविद्या कथिता भुवि दुर्लभा । तथापि हृदये

Read more

अथ श्रीकालीरहस्ये महाकौतूहल दक्षिणाकाली हृदय स्तोत्रम् ।।

अथ श्रीकालीरहस्ये महाकौतूहल दक्षिणाकाली हृदय स्तोत्रम् ।। Shri Kalika Hridaya Stotram. अथ श्रीकालीका हृदय स्तोत्रं प्रारम्भः ।। श्रीमहाकाल उवाच ।।

Read more

अथ श्रीकालिका स्तोत्रम् (दशमहाविद्या) ।।

अथ श्रीकालिका स्तोत्रम् (दशमहाविद्या) ।। Kalika Stotram. श्रीगणेशाय नमः ।। दधन्नैरन्तर्यादपि मलिनचर्यां सपदि यत् सपर्यां पश्यन्सन् विशतु सुरपुर्यां नरपशुः ।

Read more
error: Content is protected !!